หน้าหลักภาพกิจกรรม >> ประชุมกิจกรรมการพัฒนารูปแบบยกระดับคุณภาพของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it Center Thailand 4.0)ระดับจังหวัด
นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดประชุมกิจกรรมการพัฒนารูปแบบยกระดับคุณภาพของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it Center Thailand 4.0)ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2560 วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุมอินจันท์ ตึกอำนวยการ


Rate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง