หน้าหลักภาพกิจกรรม >> ผลการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาครูภูฏาน
นายจิระพงษ์ จันทร์ประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี พร้อมด้วย นายวิเชียร ประเสริฐสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะครูหมวดวิชาภาษาอังกฤษได้ทำการต้อนรับ คณะนิเทศและติดตามผลการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาครูภูฏาน จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และข้อคิดเห็นต่างๆ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมผู้ตึกอำนวยการ


Rate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง