หน้าหลักภาพกิจกรรม >> พิธีเปิดโครงการ อบรมหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะให้แก่ประชาชน หรือผู้สนใจในการเปลี่ยนแปลงหรือต่อยอดอาชีพ
นายวิเชียร ประเสริฐสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ อบรมหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะให้แก่ประชาชน หรือผู้สนใจในการเปลี่ยนแปลงหรือต่อยอดอาชีพ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีคณะครูแผนกเครื่องประดับอัญมณีเป็นผู้จัดอบรม ระหว่างวันที่21,27 และ 28 พฤษภาคม 2560 ณ แผนกเครื่องประดับอัญมณี วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี


Rate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง