ศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ค้นหาข้อมูลศิษย์เก่า

 • ลำดับ ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น เพศ ระดับ/สาขาวิชา ปีทีจบ วันที่ลงทะเบียน
  814 จิรวัฒน์ สวนประเสริฐ หนู ชาย ปวส ม.6/การบัญชี 2544 30 เม.ย. 2562
  813 นายรณกฤษณ์ สันติกิจเจริญ สันติกิจเจริญ โอ๊ค ชาย ปวช./เทคโนโลยีคอมฯ 2558 5 เม.ย. 2562
  812 เฉลิมชัย เกียงเอีย หนุ่ม ชาย ปวส./การตลาด 2544 11 ก.ย. 2561
  811 วิศรุต ศรีนาราง เต้ย ชาย ปวส ม.6/ไฟฟ้า 2549 9 เม.ย. 2561
  810 สุชาติ คำเพชร เอ็ม ชาย ปวส./อิเล็กทรอนิกส์ 2556 26 มี.ค. 2561
  809 อนุภัทร ทองเหลื่อม ทองเหลื่อม อ้น ชาย ปวช./ไฟฟ้า 2555 23 ต.ค. 2560
  808 สัญทิวา เจตนเสน สัน ชาย ปวส./เครื่องกล 2546 9 ต.ค. 2560
  807 ธีรพงษ์ แสนชม เกมส์บอย ชาย ปวส./การตลาด 2558 28 มิ.ย. 2560
  806 กัลยา รัตนาคะ เต้าหู้ หญิง ปวส./เทคโนโลยีคอมฯ 2558 28 พ.ค. 2560
  805 ชาญณรงค์ อาจสูงเนิน แม็ก ชาย ปวช./คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2558 1 พ.ค. 2560
  804 จักรกฤษ มีเพชร โอ ชาย ปวส./ก่อสร้าง 2544 27 ธ.ค. 2559
  803 ธวัชชัย กินตาว เอ ชาย ปวส ม.6/เครื่องมือกลฯ 2547 29 ก.ค. 2559
  802 ศรินทร์รัศม์ วิสิทธิศร นิ้ง หญิง ปวส./การจัดการทั่วไป 2558 26 ก.ค. 2559
  801 เกวลิน เติมสุข ต่าย หญิง ปวส./ก่อสร้าง 2558 2 ก.ค. 2559
  800 ดวงฤทัย ใจขาน มัมมี่ หญิง ปวช./อิเล็กทรอนิกส์ 2558 29 เม.ย. 2559
  799 วิมลศิริ สุนทรภัทรชารี วิมล หญิง ปวช./การบัญชี 2558 11 เม.ย. 2559
  798 สิทธิชัย มานะสิริ เอ็ม ชาย ปวส./เทคโนโลยีคอมฯ 2558 10 เม.ย. 2559
  797 นางสาวธนาภรณ์ ฉัตรวิไล อัง หญิง ปวส./เลขานุการ 2558 7 เม.ย. 2559
  796 ลดาวัลย์ เกษมศรี ปิ้ก หญิง ปวช./การบัญชี 2558 3 เม.ย. 2559
  795 ขัตติยาภรณ์ โชติรัตน์ อิ๊ง หญิง ปวช./การตลาด 2558 1 เม.ย. 2559
  หน้าที่ 1 | 41 ->
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

 • ลงทะเบียน


  หมายถึง ต้องกรอกหรือเลือก
  UserName : อย่างน้อย 4 ตัวอักษร
  Password : อย่างน้อย 4 ตัวอักษร
  Re-Password :
  E - Mail :

  ข้อมูลส่วนตัว

  ชื่อ:
  นามสกุล :
  ชื่อเล่น :
  เพศ : ชาย     หญิง
  วัน/ เดือน/ ปีเกิด :
   
   ที่อยู่ปัจจุบัน :
  ตำบล / แขวง :
  อำเภอ / เขต :
  จังหวัด :
   
  รหัสไปรษณีย์ :

  โทรศัพท์/มือถือ :

  [ เช่น 039311198 หรือ 0861234567 ]
  รูปภาพ :
  ควรเป็นรูปที่เหมาะสม ขนาด 150 x 150 pixel และขนาด File ไม่ควรเกิน 100 kb
   
  วุฒิการศึกษา:
   
  ปี พ.ศ. ที่จบ :
   
  แผนกวิชา :
   
  Facebook :  
  Intragram :  
  LineID :  
  Twitter :  

  ข้อมูลการทำงาน / ศึกษาต่อ

  สถานที่ทำงาน/ศึกษา :
   ที่อยู่ :
  ตำบล / แขวง :
  อำเภอ / เขต :
  จังหวัด :
   
  รหัสไปรษณีย์ :

  โทรศัพท์ :

  [ เช่น 039311198 ]
   ประเภทงาน :
   
   ตำแหน่งงาน :
   
    รายได้เฉลี่ยต่อเดือน(บาท) : (รายได้เฉลี่ยต่อเดือนจะไม่นำไปแสดง)
   
   วุฒิการศึกษาที่จบกับสายงาน :   กับสายงานที่ทำในปัจุบัน
   

  นำความรู้ที่เรียนไปใช้ :

   
  ข้อมูลเพิ่มเติม :
   

  กรุณาวาดรูปตามที่ท่านเห็น : (new shape)

  Web browser ของท่าไม่สนับสนุนการแสดงผลนี้ กรุณาใช้ Web browser รุ่นล่าสุด


 • #

เมนูหลัก Mainmenu


สาขาวิชา DIVISION


ข่าวประชาสัมพันธ์ TechnicChan NEWS