งดฉีดวัคซีน

โรงพยาบาลพระปกเกล้า ของดบริการฉีดวัคซีนโควิด19 วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณทางเข้าด้านหน้าศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับ จันทบุรี การจราจรสัญจรลำบาก รถเล็กไม่สามารถเข้าได้