www.technicchan.ac.th

ขอแสดงความยินดี

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ขอแสดงความยินดีกับ นายอรรถพล สังขวาสี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) และเรืออากาศโทสมพร ปานดำ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม ได้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา