www.technicchan.ac.th

นิเทศ​ตรวจ​เยี่ยม​โครงการ​ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรณะ หลักสูตร“งานแปรรูปผลิตภัณฑ์เสื่อ”

วันพฤหัสบ​ดีที่​ 12 สิงหาคม​ 2564 นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี นิเทศ​ตรวจ​เยี่ยม​โครงการ​ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรณะ หลักสูตร“งานแปรรูปผลิตภัณฑ์เสื่อ”บูรณาการ​การจัดอบรมในรูปแบบ​ on line – on site – on hand ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด – 19 ) โดยในส่วนภาคปฏิบัติ​ ผู้​เข้ารับการอบรม​ได้รับวัสดุ​อุปกรณ์​ในการฝึกปฎิบัติ​ต่อไป