โครงการฝึกอบรมและพัฒนาครูอาชีวศึกษาในรูปแบบออนไลน์ (Rtraining)

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ร่วมกับ บริษัทไมโครซอฟท์(ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาครูอาชีวศึกษาในรูปแบบออนไลน์ (Rtraining) กิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ MICROSOFT TEAMS หัวข้อ Microsoft Office 365 + Power Bi เพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษา. ในวันเสาร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00-16.30 น. ผ่านทาง แอปพลิเคชั่น MICROSOFT TEAMS.