www.technicchan.ac.th

การประชุมนิเทศออนไลน์ครั้งที่ 1

วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. การประชุมนิเทศออนไลน์ครั้งที่ 1 การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาตามโครงการ IFTE (Innovation For Education) นวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 21-28 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบ Zoom Video Conferencing โดยมีสิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ โดยนายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทุบรี พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง