www.technicchan.ac.th

จัดพิธีทำบุญสวดพระพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ครบรอบ 83 ปี

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จัดพิธีทำบุญสวดพระพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ครบรอบ 83 ปี โดยนายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เป็นประธานพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมทั้งสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัยฯ นอกจากนี้ยังร่วมทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งร่วมกับบุคลากรทางการศึกษา ในโอกาสนี้ นายสมหวัง สุขจิตร อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีทำบุญสวดพระพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีในครั้งนี้ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีคณะผู้บริหาร ครู บุคลาการทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง ณ ศูนย์การเรียนรู้วิชาชีพเพื่อบริการชุมชน วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี