www.technicchan.ac.th

พิธีเปิดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึก ประจำปี 2564

วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 06.00 น. พิธีเปิดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึก ประจำปี 2564 เพื่อสดุดีวีรกรรม สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และทหารกล้า จำนวน 5,000 นาย ที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทยจากอริราชศัตรู โดยมีนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ โดยนายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มอบหมายให้ นายไพฑูรย์ สุขผลานันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วย ดร.สุมาวดี พวงจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ผู้แทนครู และคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดอย่างพร้อมเพรียง ณ สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทุ่งนาเชย จังหวัดจันทบุรี