www.technicchan.ac.th

แสดงความยินดีกับ นางสาวพิมมาดา บุญเนียน นักเรียน ระดับ ปวช. 3 สาขาวิชาการบัญชี ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น

วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก แสดงความยินดีกับ นางสาวพิมมาดา บุญเนียน นักเรียน ระดับ ปวช. 3 สาขาวิชาการบัญชี ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2564 และจะเข้าเขี่ยมคาราวะนายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ที่จะถึงนี้ โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนนักศึกษา ร่วมแสดงความยินดี ณ ศูนย์การเรียนรู้วิชาชีพเพื่อบริการชุมชน วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี