www.technicchan.ac.th

การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี โดยนายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี พร้อมด้วยนายไพฑูรย์ สุขผลานันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นางพัทธนันท์ ภูเเก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และดร.สุมาวดี พวงจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ร่วมเป็นคณะกรรมการการประเมินฯในครั้งนี้ โดยมี คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี ร่วมให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี