www.technicchan.ac.th

ร่วมให้การต้อนรับ วิทยากรจาก บริษัท จันทบุรี ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มอบหมายให้นายไพฑูรย์ สุขผลานันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาและฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยนางทิพย์สุคนธ์ คลังเกษม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและฝ่ายบริหารทรัพยากร ร่วมให้การต้อนรับ วิทยากรจาก บริษัท จันทบุรี ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด ในโครงการฮอนด้า ถนนในฝัน ถนนลดอุบัติเหตุ “Honda Dream Road” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมเสริมความรู้การขับขี่ปลอดภัยให้กับนักเรียน นักศึกษา การจัดโครงการนี้ครั้งนี้ มีนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์เข้าร่วมโครงการ ในโอกาสนี้คณะผู้บริหาร ครู วิทยากร และนักเรียน นักศึกษา ยังได้ร่วมบันทึกภาพเพื่อเป็นที่ระลึก ณ ห้องประชุมเหลืองจันท์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี