www.technicchan.ac.th

พิธีไหว้ครูและพิธีซาบซึ้งพระคุณแม่ของนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดจันทบุรี จัดพิธีไหว้ครูและพิธีซาบซึ้งพระคุณแม่ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารแสดงถึงความกตัญญูและรำลึกถึงพระคุณแม่ ผู้บังคับบัญชาการและครูฝึก โดยมีพลตรี หทัยเทพ กีรติอังกูร ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 19 เป็นประธานพิธี และมีนักศึกษาวิชาทหาร ในสถานศึกษา จากศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง ณ หอประชุมจันผา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี