www.technicchan.ac.th

ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศึกษาธิการภาค

คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 15 ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 509/2563