www.technicchan.ac.th

อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องการพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมย้อนรอยของชิ้นส่วนอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางราง

วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องการพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมย้อนรอยของชิ้นส่วนอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ 2563 หลักสูตรการประยุคต์ใช้หลักวิศวกรรมย้อนรอยสำหรับอุตสาหกรรมระบบราง โดยนายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ พร้อมด้วยคณะครูวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จังหวัดระยอง