www.technicchan.ac.th

สมาคมศิษย์เก่าครู ผู้ปกครอง ให้การต้อนรับ นางทิพย์สุคนธ์ คลังเกษม ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้ง ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ

วันศุก​ร์ที่​ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.00 น. สมาคมศิษย์เก่าครู ผู้ปกครอง วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ให้การต้อนรับ นางทิพย์สุคนธ์ คลังเกษม ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้ง ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ณ ห้องประชุมอินจันท์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี