www.technicchan.ac.th

ประชุมปรึกษาหารือเรื่องแนวทางความร่วมมือด้านวิชาการ ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี พร้อมด้วย นางทิพย์สุคนธ์ คลังเกษม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะครูแผนกวิชาเครื่องประดับอัญมณี ร่วมประชุมปรึกษาหารือกับนายปฐมพงศ์ ฟักเขียว ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี และคณะ เรื่องแนวทางความร่วมมือด้านวิชาการ ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เขต 2