ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม และแก้ไขปัญหาการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา

วันพุธที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:00 น. ดร.สมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม และแก้ไขปัญหาการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2563 ของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี โดยมี นายอัครนันท์ ศิริตาเกษมศิลป์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายวิรัตน์เศรษฐสถาพร รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และฝ่ายวิชาการ และคณะครู ร่วมให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี