เปี่ยมคุณธรรม นำความรู้ สู่จิตอาสา พัฒนาเทคโนโลยี

"เป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อพัฒนาวิชาชีพ และบริการชุมชน"
 (นางอรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ประจำปี พ.ศ.2561
พิธีเปิดโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ประจำปี พ.ศ.2561
20 มี.ค. 2561 8 ผู้ชม
กำหนดการ ลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
กำหนดการ ลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
19 มี.ค. 2561 23 ผู้ชม
โครงการตรวจรถโดยสารสาธารณะ ช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ 2561
โครงการตรวจรถโดยสารสาธารณะ ช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ 2561
19 มี.ค. 2561 14 ผู้ชม
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
16 มี.ค. 2561 92 ผู้ชม
โครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2561
โครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2561
16 มี.ค. 2561 67 ผู้ชม
พิธีลงนามความร่วมมือ
พิธีลงนามความร่วมมือ
13 มี.ค. 2561 655 ผู้ชม
โครงการบริการคิดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
โครงการบริการคิดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
13 มี.ค. 2561 541 ผู้ชม
โครงการอบรมพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ภาษีเงินได้บุุคคลธรรมดาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนให้บริการวิชาชีพ
โครงการอบรมพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ภาษีเงินได้บุุคคลธรรมดาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนให้บริกา
9 มี.ค. 2561 954 ผู้ชม
พิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ ระดับภาค
พิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ ระดับภาค
9 มี.ค. 2561 792 ผู้ชม
โครงการประกวดโครงงานนักเรียน นักศึกษา ระดับปวช.3 และ ปวส.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โครงการประกวดโครงงานนักเรียน นักศึกษา ระดับปวช.3 และ ปวส.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
8 มี.ค. 2561 959 ผู้ชม
โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจสู่อาเซียน ครั้งที่ 9
โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจสู่อาเซียน ครั้งที่ 9
8 มี.ค. 2561 667 ผู้ชม
ร่วมรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
ร่วมรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
5 มี.ค. 2561 1,772 ผู้ชม
ดูทั้งหมด

เมนูหลัก Mainmenu


สาขาวิชา DIVISION


บริการนักศึกษา Student Services


รายงานการประเมินผลตนเอง Self Assessment Report


งานวิจัย Research


สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน Botanical Garden School


บริการชุมชน Public Services


ทักษะวิชาชีพ Professional Skills


สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ Innovation


อิเลิร์นนิง E-Learning


ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง Internet room


เว็บไซต์ อศจ. WebLinks


ตรวจสอบเครือข่าย System Monitor


ข้อมูลที่นักศึกษาควรรู้ Student


นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ Innovation


ครุภัณฑ์มาตรฐานปริญญาตรี Durable articles


Library

ห้องสมุดออนไลน์
Click Hear

Webboard

เว็บบอร์ด
Post Here

E-Alumni

ศิษย์เก่าเทคนิคจันท์
Register

EDL TV

TVเพื่อการศึกษา
Watch More

ศิษย์เก่าเทคนิคจันท์ล่าสุด

ลำดับ ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น เพศ ระดับ/สาขาวิชา ปีทีจบ วันที่ลงทะเบียน
809 อนุภัทร ทองเหลื่อม ทองเหลื่อม อ้น ชาย ปวช./ไฟฟ้า 2555 23 ต.ค. 2560
808 สัญทิวา เจตนเสน สัน ชาย ปวส./เครื่องกล 2546 9 ต.ค. 2560
807 ธีรพงษ์ แสนชม เกมส์บอย ชาย ปวส./การตลาด 2558 28 มิ.ย. 2560
806 กัลยา รัตนาคะ เต้าหู้ หญิง ปวส./เทคโนโลยีคอมฯ 2558 28 พ.ค. 2560
805 ชาญณรงค์ อาจสูงเนิน แม็ก ชาย ปวช./คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2558 1 พ.ค. 2560
804 จักรกฤษ มีเพชร โอ ชาย ปวส./ก่อสร้าง 2544 27 ธ.ค. 2559
803 ธวัชชัย กินตาว เอ ชาย ปวส ม.6/เครื่องมือกลฯ 2547 29 ก.ค. 2559
802 ศรินทร์รัศม์ วิสิทธิศร นิ้ง หญิง ปวส./การจัดการทั่วไป 2558 26 ก.ค. 2559
801 เกวลิน เติมสุข ต่าย หญิง ปวส./ก่อสร้าง 2558 2 ก.ค. 2559
800 ดวงฤทัย ใจขาน มัมมี่ หญิง ปวช./อิเล็กทรอนิกส์ 2558 29 เม.ย. 2559
ดูทั้งหมด

เว็บลิงค์

สถิติเว็บไซต์

 
ขณะนี้ 2 คน
สถิติวันนี้ 496 คน
สถิติเดือนนี้ 9,598 คน
 สถิติปีนี้ 35,479 คน
สถิติทั้งหมด 471,817 คน


วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

44/3 ถ.จันทคามวิถี ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์:039-311198,039-321878 โทรสาร: 039-311699
อีเมล์:Chanthaburi01@gmail.com © 2018 . All Rights Reserved วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี.
Development by Datacenter ณัฐวิโรจน์ โพธิ์ตาดทอง || เข้าสู่ระบบ