เปี่ยมคุณธรรม นำความรู้ สู่จิตอาสา พัฒนาเทคโนโลยี

"เป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อพัฒนาวิชาชีพ และบริการชุมชน"
 (นางอรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการลงทะเบียน ระบบออนไลน์
กำหนดการลงทะเบียน ระบบออนไลน์
19 เม.ย. 2562 101 ผู้ชม
รายงานผลการพ้นสภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษา ประจำปี 2561 เนื่องจากมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ์
รายงานผลการพ้นสภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษา ประจำปี 2561 เนื่องจากมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ถึงเก
19 เม.ย. 2562 106 ผู้ชม
รับสมัครนักเรียนใหม่ รอบเพิ่มเติม
รับสมัครนักเรียนใหม่ รอบเพิ่มเติม
11 เม.ย. 2562 291 ผู้ชม
พิธีสรงน้ำพระและพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2562
พิธีสรงน้ำพระและพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2562
9 เม.ย. 2562 274 ผู้ชม
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562 ระดับ ปวส.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562 ระดับ ปวส.
5 เม.ย. 2562 537 ผู้ชม
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562 ระดับ ปวช.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562 ระดับ ปวช.
5 เม.ย. 2562 585 ผู้ชม
ประกาศห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ สำหรับการสอบคัดเลือก
ประกาศห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ สำหรับการสอบคัดเลือก
1 เม.ย. 2562 1,950 ผู้ชม
ข้อปฏิบัติในการสอบวัดแวววิชาชีพ ปีการศึกษา 2562
ข้อปฏิบัติในการสอบวัดแวววิชาชีพ ปีการศึกษา 2562
29 มี.ค. 2562 1,288 ผู้ชม
การเรียนภาคฤดูร้อน ช่วงที่ 2
การเรียนภาคฤดูร้อน ช่วงที่ 2
21 มี.ค. 2562 1,825 ผู้ชม
ยอดการรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
ยอดการรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
21 มี.ค. 2562 1,292 ผู้ชม
พิธีเปิด FIX IT CENTER ปีงบประมาณ 2562
พิธีเปิด FIX IT CENTER ปีงบประมาณ 2562
18 มี.ค. 2562 1,266 ผู้ชม
การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ในช่วงที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ในช่วงที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
13 มี.ค. 2562 1,513 ผู้ชม
ดูทั้งหมด

 • ข่าวแจ้งครู/เจ้าหน้าที่

  ลำดับที่ เรื่อง ว/ด/ป
  1. การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาฯ รอบที่ 2/2562  27 มี.ค. 2562
  2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  20 มี.ค. 2562
  3. การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนา ผ่านระบบออนไลน์ รอบที่ 1/2562  8 มี.ค. 2562
  4. กำหนดการส่งผลการประเมินผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษา   8 มี.ค. 2562
  5. การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  18 ก.พ. 2562
  ดูทั้งหมด

  ข่าวแจ้งนักศึกษา

  ลำดับที่ เรื่อง ว/ด/ป
  1. ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อนช่วงที่ 2  28 มี.ค. 2562
  2. ปฏิทินการเรียน ภาคฤดูร้อน ช่วงที่ 2  21 มี.ค. 2562
  3. งดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 24 มีนาคม 2562  12 มี.ค. 2562
  4. การลงทะเบียนออนไลน์ภาคฤดูร้อน  6 มี.ค. 2562
  5. แจ้งรับชุดคลุมสำหรับ ปวช.3และปวส.2  4 มี.ค. 2562
  ดูทั้งหมด

  ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

  ลำดับที่ เรื่อง ว/ด/ป
  1. ประกวดราคาซื้อปฏิบัติการไฮโดรลิกไฟฟ้าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ต.ค. 2561
  2. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 กิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาเฉพาะทาง 13 ก.พ. 2561
  3. ประกวดราคาซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 15 ธ.ค. 2560
  4. ประกวดราคาซื้อเครื่องมืออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา 19 ต.ค. 2560
  5. สอบราคาซื้อ Software ระบบปฏิบัติการพร้อมลิขสิทธิ์ จำนวน ๔๔๐ License 22 พ.ค. 2560
  ดูทั้งหมด

  ภาพกิจกรรม


  • โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2562

   โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2562

   17 เม.ย. 2562 | 2 ผู้ชม

               วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 นายชัชพล เหล่ามีสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 ในโอกาสนี้นางอรทัย โยธินรุงเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนนักศึกษาร่วมในพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพสาขาวิชาช่างยนต์ และส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษามีประสบการณ์จริงและเพิ่มทักษะในวิชาชีพ ปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา มีจิตอาสาและรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยให้บริการตรวจเติมน้ำกลั่น ตรวจเติมน้ำมันเครื่อง ตรวจเติมน้ำมันเบรกและน้ำมันคลัตซ์ และการเปลี่ยนหลอดไฟสัญญาณฟรี ยกเว้นไฟหน้ารถยนต์ ซึ่งบริษัทยามาฮ่าพลับพลา ต. ยานยนต์จันทบุรี จำกัด สนับสนุนน้ำมันเครื่องและน้ำดื่ม 50 โหล และบริษัท ฮอนด้า เอ็ม ซี เรซซิ่ง จำกัด สนับสนุนน้ำมันเครื่องและหลอดไฟฟ้าหน้า นอกจากนนี้ยังมีบริการน้ำดื่ม ลูกอม ผ้าเย็น แนะนำเส้นทาง ที่พัก และร้านอาหาร ตั้งแต่วันที่ 11 - 17 เมษายน 2562 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 00.30น. ณ ปั้ม ปตท. ไพรัชแก๊สและน้ำมัน อ.เมือง จังหวัดจันทบุรี...

  • พิธีสรงน้ำพระและพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2562

   พิธีสรงน้ำพระและพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2562

   10 เม.ย. 2562 | 12 ผู้ชม

              วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 นางอรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ร่วมสืบสานประเพณีวันปีใหม่ไทย พิธีสรงน้ำพระและพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันครอบครัว ประจำปี 2562 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้วิชาชีพเพื่อชุมชน วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี...

  • พิธีเวียนเทียนน้ำอภิเษก

   พิธีเวียนเทียนน้ำอภิเษก

   10 เม.ย. 2562 | 11 ผู้ชม

              วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 นางอรทัย โยธินรุงเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีบุญเติม บังหลวง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ผู้แทนครู ร่วมพิธีเวียนเทียนน้ำอภิเษก โดยนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการ ประชาชน และจิตอาสาในจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเวียนเทียนน้ำอภิเษก จำนวนมาก หลังจากที่เมื่อวานนี้ได้ประกอบพิธีจัดทำน้ำอภิเษกโดยผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้ถวายใบพลู แด่ พระเทพจันทโมลี เจ้าคณะจังหวัดประธานสงฆ์เพื่อประกอบพิธีเจิมใบพลู ก่อนส่งมอบใบพลูแก่ พระครูปริยัติธรรมวิโรจน์ เจ้าคณะอำเภอท่าใหม่ ที่เป็นพระเถราจารย์ประกอบพิธีดับเทียนชัย หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้กล่าวคาถาตักน้ำและตักน้ำอภิเษกจากขันสาคร ใส่ คนโทที่มีตราพระปรมาภิไธยประจำรัชกาล และ ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด ต่อมาเวลา 12 นาฬิกา ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ระดับผู้บริหารจำนวน 27 รายเป็นตัวแทนของพสกนิกรชาวจังหวัดจันทบุรีในการประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษกรวม 3 รอบ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้อัญเชิญ คนโทน้ำอภิเษกของจังหวัดจันทบุรีไปร่วมขบวนอัญเชิญคนโทน้ำอภิเษกสมทบจังหวัดชลบุรี ระยอง และจังหวัดตราดที่จังหวัดชลบุรี ก่อนเคลื่อนขบวน คนโทน้ำจาก 4 จังหวัด ภาคตะวันออกเพื่อไปประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกรวม ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ต่อไป ในช่วงพิธีอัญเชิญ คนโทน้ำออกจากโบสถ์วัดพลับสถานที่ประกอบพิธีอภิเษกน้ำศักดิ์สิทธิ์จาก 3 แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดจันทบุรี มีข้าราชการ ประชาชน พสกนิกรชาวจันทบุรี และจิตอาสาร่วมตั้งแถวส่งคนโทน้ำอภิเษกด้วยความปลื้มปิติ เรียบร้อย และสมพระเกียรติฯ ณ วัดพลับบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี...

  • พิธีทำน้ำอภิเษกเจริญพระพุทธมนต์ครั้งสำคัญของประเทศ

   พิธีทำน้ำอภิเษกเจริญพระพุทธมนต์ครั้งสำคัญของประเทศ

   10 เม.ย. 2562 | 8 ผู้ชม

               วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 นางอรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี พร้อมด้วยผู้แทนครูร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ข้าราชการ ประชาชน และจิตอาสาร่วมแต่งกายโทนสีเหลืองร่วมงานจำนวนมาก ท่ามกลางความปลื้ม ปิติที่ได้ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกเจริญพระพุทธมนต์ครั้งสำคัญของประเทศ โดย นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธี ณ วัดพลับบางกะจะ ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี...

  • พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์

   พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์

   10 เม.ย. 2562 | 11 ผู้ชม

                วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 นางอรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีบุญเติบ บัวหลวง รองผู้อำนวยการพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ผู้แทนครู และนักเรียน นักศึกษา จำนวน 101 คน ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์จัดทำน้ำอภิเษกเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดพลับ ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

   ...

  • ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะต่อพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

   ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะต่อพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

   10 เม.ย. 2562 | 6 ผู้ชม

                วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 นางอรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีบุญเติม บัวหลวง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ผู้แทนครู ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะต่อพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ที่จัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันที่ 6 เมษายน โดยนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกและแสดงความจงรักภักดี แสดงความกตัญญู กตเวทิตาธรรม ต่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ที่ได้ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี ทรงปกครองปวงชนชาวไทยให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขเป็นแบบอย่างที่พระมหากษัตริย์ไทยของพระบรมราชจักรีวงศ์ ได้ทรงเจริญรอยตามพระยุคลบาทสืบต่อกันมา ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

   ...

  ดูทั้งหมด....

  วีดีโอข่าว


  ดูทั้งหมด

เมนูหลัก Mainmenu


สาขาวิชา DIVISION


บริการนักศึกษา Student Services


รายงานการประเมินผลตนเอง Self Assessment Report


งานวิจัย Research


สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน Botanical Garden School


บริการชุมชน Public Services


ทักษะวิชาชีพ Professional Skills


สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ Innovation


อิเลิร์นนิง E-Learning


ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง Internet room


เว็บไซต์ อศจ. WebLinks


ตรวจสอบเครือข่าย System Monitor


ข้อมูลที่นักศึกษาควรรู้ Student


นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ Innovation


ครุภัณฑ์มาตรฐานปริญญาตรี Durable articles


Library

ห้องสมุดออนไลน์
Click Hear

Webboard

เว็บบอร์ด
Post Here

E-Alumni

ศิษย์เก่าเทคนิคจันท์
Register

EDL TV

TVเพื่อการศึกษา
Watch More

ศิษย์เก่าเทคนิคจันท์ล่าสุด

ลำดับ ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น เพศ ระดับ/สาขาวิชา ปีทีจบ วันที่ลงทะเบียน
813 นายรณกฤษณ์ สันติกิจเจริญ สันติกิจเจริญ โอ๊ค ชาย ปวช./เทคโนโลยีคอมฯ 2558 5 เม.ย. 2562
812 เฉลิมชัย เกียงเอีย หนุ่ม ชาย ปวส./การตลาด 2544 11 ก.ย. 2561
811 วิศรุต ศรีนาราง เต้ย ชาย ปวส ม.6/ไฟฟ้า 2549 9 เม.ย. 2561
810 สุชาติ คำเพชร เอ็ม ชาย ปวส./อิเล็กทรอนิกส์ 2556 26 มี.ค. 2561
809 อนุภัทร ทองเหลื่อม ทองเหลื่อม อ้น ชาย ปวช./ไฟฟ้า 2555 23 ต.ค. 2560
808 สัญทิวา เจตนเสน สัน ชาย ปวส./เครื่องกล 2546 9 ต.ค. 2560
807 ธีรพงษ์ แสนชม เกมส์บอย ชาย ปวส./การตลาด 2558 28 มิ.ย. 2560
806 กัลยา รัตนาคะ เต้าหู้ หญิง ปวส./เทคโนโลยีคอมฯ 2558 28 พ.ค. 2560
805 ชาญณรงค์ อาจสูงเนิน แม็ก ชาย ปวช./คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2558 1 พ.ค. 2560
804 จักรกฤษ มีเพชร โอ ชาย ปวส./ก่อสร้าง 2544 27 ธ.ค. 2559
ดูทั้งหมด

เว็บลิงค์

สถิติเว็บไซต์

 
ขณะนี้ 6 คน
สถิติวันนี้ 721 คน
สถิติเดือนนี้ 19,765 คน
 สถิติปีนี้ 30,759 คน
สถิติทั้งหมด 628,670 คน


วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

44/3 ถ.จันทคามวิถี ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์:039-311198,039-321878 โทรสาร: 039-311699
อีเมล์:Chanthaburi01@gmail.com © 2018 . All Rights Reserved วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี.
Development by Datacenter ณัฐวิโรจน์ โพธิ์ตาดทอง || เข้าสู่ระบบ