ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

ค้นหารายการข่าว :

ลำดับที่ เรื่อง ประกาศเมื่อ ดาวน์โหลด
38 . สอบราคาซื้อ Software ระบบปฏิบัติการพร้อมลิขสิทธิ์ 6 มิ.ย. 2560
37 . สอบราคาซื้อ Software ระบบปฏิบัติการพร้อมลิขสิทธิ์ จำนวน ๔๔๐ License 22 พ.ค. 2560
36 . รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอนปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้างสอน 5 พ.ค. 2560
35 . สอบราคาซื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ พร้อมจอรับภาพ 1 พ.ค. 2560
34 . รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 30 มี.ค. 2560
33 . สอบราคาซื้อรถ ๖ ล้อตู้โมบายประตูแบบปีกนก 13 มี.ค. 2560
32 . รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำหน้าที่ ยามรักษาความปลอดภัย 8 มี.ค. 2560
31 . ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ พื้นที่ 1,200 ตารางเมตร 27 ก.พ. 2560
30 . สอบราคาซื้อวัสดุโครงการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ (๙ รายการ) 6 ก.พ. 2560
29 . สอบราคาซื้อวัสดุโครงการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ 5 ม.ค. 2560
28 . รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอนปฏิบัติหน้าที่ ครูอัตราจ้างสอน 30 พ.ย. 2559
27 . รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำหน้าที่ ยามรักษาความปลอดภัย วท.จันทบุรี เขต 2 30 พ.ย. 2559
26 . สอบราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ และกล้องระดับขนาดกำลังขยาย 24 เท่า 18 พ.ย. 2559
25 . สอบราคาซื้อเครื่องมืออุปกรณ์การเรียน ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 7 พ.ย. 2559
24 . สอบราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ และกล้องระดับขนาดกำลังขยาย 24 เท่า 2 พ.ย. 2559
23 . รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล SMS 20 ต.ค. 2559
22 . รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้างสอน 20 ต.ค. 2559
21 . สอบราคาซื้อเครื่องมืออุปกรณ์การเรียน ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม และประเภทวิชาศิลปกรรม 5 ต.ค. 2559
20 . สอบราคาซื้อเครื่องมืออุปกรณ์การเรียน ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 5 ต.ค. 2559
19 . สอบราคาซื้อเครื่องมืออุปกรณ์การเรียน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 5 ต.ค. 2559