สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์ในวันนี้
เว็บไซต์ครั้ง
http://203.172.175.5/?name=knowledge&file=readknowledge&id=2622
http://203.172.175.5/13
http://203.172.175.5/index.php?name=knowledge&file=readknowledge&id=2622
http://203.172.175.5/%7Eweb/index.php?name=knowledge&file=readknowledge&id=2622
http://203.172.175.5/%7Eweb/?name=knowledge&file=readknowledge&id=2622
http://203.172.175.5/~web/index.php?name=news&file=readnews&id=137%252B(200%252B%252Bok)%252BACCEPTED21
https://www.google.co.th/49
http://203.172.175.5/~web/index.php?name=knowledge&file=readknowledge&id=20716
https://www.google.com/6
http://www.google.co.th/16
http://www.google.co.th/search?hl=th&redir_esc=&client=ms-android-samsung&source=android-launcher-widget&v=133247963&qsubts=1397888206289&action=devloc&q=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5&v=1332479631
http://www.localmoxie.com/web.php?keyword=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5&dfp=0&uid=560dtYM5zBL4cIejPZTxKoOW0Y9p4c%2FWtfOV5ppikt0M0ixGaRonf0L7rGgZD8MLMpAhvVX55d0Yq82Lgp1YuCaeRIoj4E5eJ7DXimX8h7xaeqt2li3bIxyT86kNar7RD8HTACmiPrQjSQ5Vr3tveUF3y1HF2%2BH2PPOb7EJKgKwqL1Fsv1ngRxG7qtvk8a7MUzA&utm_source=xml&utm_term=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5&utm_content=63726f73737269646572%2C200118821000000000%2C144bf492037174d7944b88bb63bcd156&utm_medium=cr&utm_campaign=cr_lm_th_kw_r_01_x3
http://203.172.175.5/%7Eweb/index.php?name=news&file=readnews&id=533+Result:+chosen+nickname+%22Squicaniak%22;+sent;18
http://203.172.175.5/~web/?name=news&file=readnews_teacher&id=100231
http://203.172.175.5/~web/?name=news&file=readnews_teacher&id=117029
http://www.google.com/search?client=ms-unknown&q=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87&revid=164422429&sa=X&ei=pARSU8-wH8_wrQeH3IHgBg&ved=0CDAQ1QIoBDgK2
http://www.search.ask.com/web?q=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7&apn_dtid=%5EBND406%5EYY%5ETH&d=406-1315&atb=sysid%3D406%3Aappid%3D1315%3Auid%3D508c85273992c595%3Auc2%3D300%3Atypekbn%3Dn12130%3Asrc%3Dhmp%3Ao%3DAPN10645A&shad=s_0048&p2=%5EAG6%5EBND406%5EYY%5ETH&apn_ptnrs=%5EAG6&o=APN10645A&lang=en&gct=hp&tpr=2&ts=13978839803682
http://www.google.co.th/search?hl=th&source=hp&q=nod32+server&gbv=2&oq=nod32+server&gs_l=heirloom-hp.3...2234.5812.0.6015.12.9.0.2.2.0.625.625.5-1.1.0....0...1ac.1.34.heirloom-hp..9.3.671.8psaduorhHg1
http://203.172.175.5/~web/?name=contact30
http://203.172.175.5/index.php?name=knowledge&file=readknowledge&id=1922
http://203.172.175.5/index.php?name=news&file=readnews_dep&id=4245
http://192.168.1.1:8000/4
http://203.172.175.5/~web/index.php?name=news&file=readnews&id=137%25252B(200%25252B%25252Bok)%25252BACCEPTED29
http://www.google.co.th/search?hl=th&redir_esc=&client=ms-android-samsung&source=android-search-app&v=133247963&qsubts=1397880440432&action=devloc&q=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5&v=1332479631
http://www.google.co.th/search?hl=th&redir_esc=&client=ms-android-samsung&source=android-search-app&v=133247963&qsubts=1397880303174&action=devloc&q=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5&v=1332479631
http://203.172.175.5/~web/index.php?name=news&file=readnews&id=5162
http://203.172.175.5/%7Eweb/?name=knowledge&file=readknowledge&id=898
http://www.google.com/search?source=android-home&site=webhp&source=hp&ei=EexRU_N1woPyBeC_geAO&q=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5+%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3&oq=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%88%E0%B8%B1&gs_l=mobile-gws-hp.1.2.41j0l4.5450.18597.0.20761.13.8.2.3.3.0.800.3284.2-2j2j3j0j1.8.0....0...1c.1.41.mobile-gws-hp..0.13.3450.3.UmJM-XQW1xs1
http://www.google.com/m?hl=th&gl=th&client=ms-android-samsung&source=android-launcher-widget&action=devloc&q=%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B51
http://www.google.com/m?hl=th&gl=th&client=ms-android-htc-rev&source=android-launcher-search&action=devloc&q=%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%AAapple+id+%E0%B8%97%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%871
http://203.172.175.5/?name=knowledge&file=readknowledge&id=181
http://www.google.com/search?client=ms-android-samsung&biw=400&bih=399&site=webhp&ei=ANdRU9LMCuiiigeD1YHQDw&q=%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%99&oq=%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B5&gs_l=mobile-gws-serp.1.1.0i19l2.16131.26588.0.28593.31.22.0.1.1.2.712.3023.2-2j1j3j0j1.7.0....0...1c.1.41.mobile-gws-serp..25.6.2547.3.UMwAsu9eenM1
http://203.172.175.5/?name=knowledge&file=readknowledge&id=892
http://www.google.com/search2
http://203.172.175.5/index.php?name=knowledge&file=readknowledge&id=2082
http://203.172.175.5/module-old.php?name=news&file=readnews_dep&id=5332
http://203.172.175.5/~web/index.php?name=news&file=readnews&id=533+Result:+chosen+nickname+"Squicaniak";+sent;2
http://203.172.175.5/%7Eweb/index.php?name=news&file=readnews&id=533+result:+chosen+nickname+%22squicaniak%22;+sent;4
http://203.172.175.5/module-old.php?name=knowledge&file=readknowledge&id=1642
http://203.172.175.5/module-old.php?name=knowledge&file=readknowledge&id=322
http://203.172.175.5/?name=knowledge&file=readknowledge&id=1762
http://203.172.175.5/module-old.php?name=news&file=readnews&id=5161
http://203.172.175.5/%7Eweb/index.php?name=knowledge&file=readknowledge&id=2072