สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์ในวันนี้
เว็บไซต์ครั้ง
http://192.168.1.1:8000/29
https://www.google.co.th/32
http://192.168.6.1:8002/58
http://192.168.2.1:8000/10
http://www.google.co.th/search?hl=th&redir_esc=&client=ms-android-samsung&source=android-search-app&v=133247963&qsubts=1406349014982&action=devloc&q=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5&v=1332479631
http://www.google.co.th/search?hl=th&redir_esc=&client=ms-android-samsung&source=android-search-app&v=133247963&qsubts=1406348754029&action=devloc&q=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5&v=1332479631
http://192.168.5.1:8000/5
http://www.google.co.th/24
https://www.google.com/2
http://203.172.175.5/~web/?name=news&file=readnews_teacher&id=117065
http://th.ask.com/web?q=ecg+data+book&qsrc=999&l=sem&siteid=26416&qenc=utf-8&ifr=1&ad=semA&an=google_s&mty=b&kwd=%2Becg%20%2Bdata%20%2Bbook&net=g&cre=41247259876&pla=&mob=&sou=s&aid=&adp=1s3&clickid=11370865518580485657&kwid=65356681396&agid=12230064676&date=201406251
http://203.172.175.5/module-old.php?name=knowledge&file=readknowledge&id=1642
http://203.172.175.5/24
http://203.172.175.5/~web/?name=news&file=readnews_teacher&id=100246
http://203.172.175.5/~web/?name=news&file=readnews&id=5653
http://203.172.175.5/~web/?name=knowledge&file=readknowledge&id=2511
http://203.172.175.5/~web/index.php?name=knowledge&file=readknowledge&id=2072
http://203.172.175.5/~web/index.php?name=news&file=readnews&id=533%2Bresult:%2Bchosen%2Bnickname%2B%22squicaniak%22;%2Bsent;2
http://192.168.3.1:8000/10
http://203.172.175.5/~web/?name=contact45
http://203.172.175.5/module-old.php?name=news&file=readnews_dep&id=5332
http://203.172.175.5/%7Eweb/index.php?name=news&file=readnews&id=137+%284
http://203.172.175.5/%7Eweb/index.php?name=news&file=readnews&id=137+%28200++ok%29+ACCEPTED+Result:+%C3%B1%C3%AB%C3%A8%C3%B8%C3%AA%C3%AE%C3%AC+%C3%A1%C3%AE%C3%AB%C3%BC%C3%B8%C3%A0%C3%BF+%C3%B1%C3%B2%C3%B0%C3%A0%C3%AD%C3%A8%C3%B7%C3%AA%C3%A0,+%C3%AD%C3%A5+%C3%A4%C3%AE%C3%AA%C3%A0%C3%B7%C3%A0%C3%AD%C3%AE;+%C3%AD%C3%A5+%C3%AD%C3%A0%C3%B8%C3%AB%C3%AE%C3%B1%C3%BC+%C3%B4%C3%AE%C3%B0%C3%AC%C3%BB+%C3%A4%C3%AB%C3%BF+%C3%AE%C3%B2%C3%AF%C3%B0%C3%A0%C3%A2%C3%AA%C3%A8;4
http://203.172.175.5/%7Eweb/index.php?name=news&file=readnews&id=137+%28+Result:+%C3%A8%C3%B1%C3%AF%C3%AE%C3%AB%C3%BC%C3%A7%C3%AE%C3%A2%C3%A0%C3%AD+%C3%AD%C3%A8%C3%AA%C3%AD%C3%A5%C3%A9%C3%AC+4
http://203.172.175.5/%7Eweb/index.php?name=news&file=readnews&id=137+%28200++ok%29+ACCEPTED4
http://203.172.175.5/%7Eweb/index.php?name=news&file=readnews&id=137+4
http://203.172.175.5/~web/index.php?name=news&file=readnews&id=137%25252B(200%25252B%25252Bok)%25252BACCEPTED4
http://203.172.175.5/~web/index.php?name=news&file=readnews&id=137%252B(200%252B%252Bok)%252BACCEPTED4
http://203.172.175.5/%7Eweb/?name=knowledge&file=readknowledge&id=1552
http://203.172.175.5/?name=knowledge&file=readknowledge&id=1762
http://203.172.175.5/~web/index.php?name=news&file=readnews&id=533+Result:+chosen+nickname+%22Squicaniak%22;+sent;3
http://203.172.175.5/%7Eweb/index.php?name=knowledge&file=readknowledge&id=2072
http://www.xolodremont.ru/3
http://203.172.175.5/?name=knowledge&file=readknowledge&id=612
http://203.172.175.5/module-old.php?name=knowledge&file=readknowledge&id=612
http://203.172.175.5/?name=news&file=readnews&id=3521
http://203.172.175.5/?name=knowledge&file=readknowledge&id=962
http://michaelkorsoutlet.esthenature.com1
http://203.172.175.5/index.php?name=news&file=readnews_std&id=3521
http://203.172.175.5/?name=knowledge&file=readknowledge&id=1862
http://203.172.175.5/module-old.php?name=knowledge&file=readknowledge&id=1862
http://www.google.co.th/search?hl=th&source=hp&q=%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3+fixit+Center&gbv=2&oq=%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3+fixit+Center&gs_l=heirloom-hp.3...7016.42453.0.43406.37.26.0.11.0.0.172.3500.1j25.26.0....0...1ac.1.34.heirloom-hp..12.25.3391.0J4VzT75hnI1
http://www.google.co.th/search?hl=th&source=hp&q=%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3+fixit+center&gbv=2&oq=%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3+fixit+center&gs_l=heirloom-hp.3...24438.68875.0.70078.35.24.0.11.0.0.172.3033.1j23.24.0....0...1ac.1.34.heirloom-hp..12.23.2939.sx8W4irm7dM1
http://203.172.175.5/%7Eweb/?name=knowledge&file=readknowledge&id=2512
http://203.172.175.5/~web/index.php?name=news&file=readnews&id=5161
http://203.172.175.5/~web/index.php?name=news&file=readnews&id=533+Result:+chosen+nickname+"Squicaniak";+sent;1