หน้าหลัก
ลงทะเบียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศิษย์เก่าดีเด่น

ชมรมศิษย์เก่ารับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

สวัสดีครับ ท่านที่แวะมาแล้วหากเป็นศิษย์เก่าของ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ขอความกรุณาลงทะเบียนด้วยครับ เพื่อเก็บข้อมูลของศิษย์เก่า และติดต่อข่าวสารสัมพันธ์ของสมาชิกศิษย์เก่าทุก ๆ คนรวมทั้งกิจกรรมของศิษย์เก่า หากมีข่าวสารใดที่จะให้ช่วยประชาสัมพันธ์ก็แจ้งมาได้ครับผม ยินดีให้บริการ หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการติดต่อ สื่อสารของศิษย์เก่าทุกรุ่นครับ

ปล. รุ่นในที่จะจัดงานเลี้ยงรุ่นฝากประชาสัมพันธ์ แจ้งมาได้ครับ
ลงทะเบียนก่อนนะครับ
Calendar

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล เพศ ระดับ/แผนก ปีที่จบ เบอร์โทรศัพท์
731 จักรินทร์ สมัครสมาน ชาย ปวส./โลจิสติกส์์์์
2556
087268XXXX
730 มานพ ห่างภัย ชาย ปวส ม.6/ไฟฟ้า
2539
085972XXXX
729 ชัยวัฒน์ เจริญวัธน์ ชาย ปวส./เมคคาทรอนิกส์
2548
084146XXXX
728 วนิดา ยังกลาง หญิง ปวส ม.6/โลจิสติกส์
2557
082219XXXX
727 สุธิดามาศ นวลมะ หญิง ปวช./การบัญชี
2552
080639XXXX
726 วิทยา โมกขสุข ชาย ปวส./เมคคาทรอนิกส์
2544
081954XXXX
725 สันทัด พันธุเวช ชาย ปวส./ไฟฟ้า
2541
083050XXXX
724 ชัยรัตน์ จันทสิทธิ์ ชาย ปวช./ไฟฟ้า
2541
089939XXXX
723 ณัฏฐพล ป้อมเดด ชาย ปวส./ไฟฟ้า
2541
086536XXXX
722 อนันต์ นาคเจริญ ชาย ปวส./ไฟฟ้า
2541
084567XXXX
721 เ่า้า้า้่ ้่า้่า้่า้่ หญิง ปวส.เทียบโอน/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1233
080000XXXX
720 วิภารัตน์ สำราญฤทุกข์ หญิง ปวช./การบัญชี
2551
080042XXXX
719 ณรงค์ชัย ล้อมวงศ์ ชาย ปวส./เครื่องมือกลฯ
2555
086359XXXX
718 นิตยา สุขไธสง หญิง ปวส./การบัญชี
2553
089545XXXX
717 ชลนิชา ภุมรินทร์ หญิง ปวช./การบัญชี
2526
086138XXXX

   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39 l 40 l 41 l 42 l 43 l 44 l 45 l 46 l 47 l 48 l 49   ต่อไป 

ข่าวประชาสัมพันธ์จากศิษย์เก่า
 คิดถึงทุกคนจังครับ  เมื่อ : 6 เมษายน 2557:12:02
    ถ้ามีโอกาสจะกลับไปนะครับ

โดย: kritchai0001@yahoo.com
 ผู้ดูแลweb.  เมื่อ : 15 มกราคม 2556:16:45
     ฝากเรียนอาจารย์ อวยชัยด้วยครับ ผมขอ mailหน่อยจะได้ติดต่อ เผื่อมีน้องๆอยากได้งานทำหรือฝึกงานจะได้แนะนำกันไป

โดย: watthanachaii@hotmail.com
ข่าวทั้งหมด >>
 

Untitled Document
Design by:nutthaviroj
รายงานการลงทะเบียน
เครื่องกล 52 คน
เครื่องมือกลฯ 31 คน
โลหะการ 18 คน
ไฟฟ้า 93 คน
อิเล็กทรอนิกส์ 116 คน
ก่อสร้าง 49 คน
เทคนิคสถาปัตย์ 8 คน
เมคคาทรอนิกส์ 50 คน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 33 คน
ยางและโพลิมเมอร์ 0 คน
อัญมณี 0 คน
การบัญชี 134 คน
การตลาด 45 คน
เลขานุการ 47 คน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 39 คน
การโรงแรม 0 คน
การจัดการทั่วไป 1 คน
การท่องเที่ยว 1 คน
โลจิสติกส์ 4 คน
รวมทั้งสิ้น 731 คน