ระดับ ปวส.
 • เทคนิคยานยนต์

  ลำดับ รายการ เอกสาร เพิ่มเมื่อ
  6.
  ปวส.2/3 เอกสาร Excel 16 ก.ค. 2558
  5.
  ปวส.2/2 เอกสาร Excel 16 ก.ค. 2558
  4.
  ปวส.2/1 เอกสาร Excel 16 ก.ค. 2558
  3.
  ปวส.1/3 เอกสาร Excel 15 มิ.ย. 2558
  2.
  ปวส.1/2 เอกสาร Excel 15 มิ.ย. 2558
  1.
  ปวส.1/1 เอกสาร Excel 15 มิ.ย. 2558
 • เครื่องมือกล

  ลำดับ รายการ เอกสาร เพิ่มเมื่อ
  4.
  ปวส.2/2 เอกสาร Excel 16 ก.ค. 2558
  3.
  ปวส.2/1 เอกสาร Excel 16 ก.ค. 2558
  2.
  ปวส.1/2 เอกสาร Excel 15 มิ.ย. 2558
  1.
  ปวส.1/1 เอกสาร Excel 15 มิ.ย. 2558
 • เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม

  ลำดับ รายการ เอกสาร เพิ่มเมื่อ
  2.
  ปวส.2/1 เอกสาร Excel 17 ก.ค. 2558
  1.
  ปวส.1/1 เอกสาร Excel 15 มิ.ย. 2558
 • ติดตั้งไฟฟ้า

  ลำดับ รายการ เอกสาร เพิ่มเมื่อ
  4.
  ปวส.2/2 เอกสาร Excel 17 ก.ค. 2558
  3.
  ปวส.2/1 เอกสาร Excel 17 ก.ค. 2558
  2.
  ปวส.1/2 เอกสาร Excel 15 มิ.ย. 2558
  1.
  ปวส.1/1 เอกสาร Excel 15 มิ.ย. 2558
 • อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

  ลำดับ รายการ เอกสาร เพิ่มเมื่อ
  2.
  ปวส.2/1 เอกสาร Excel 17 ก.ค. 2558
  1.
  ปวส.1/1 เอกสาร Excel 15 มิ.ย. 2558
 • เทคนิคการก่อสร้าง

  ลำดับ รายการ เอกสาร เพิ่มเมื่อ
  2.
  ปวส.2/1 เอกสาร Excel 17 ก.ค. 2558
  1.
  ปวส.1/1 เอกสาร Excel 15 มิ.ย. 2558
 • เมคคาทรอนิกส์

  ลำดับ รายการ เอกสาร เพิ่มเมื่อ
  2.
  ปวส.2/1 เอกสาร Excel 17 ก.ค. 2558
  1.
  ปวส.1/1 เอกสาร Excel 15 มิ.ย. 2558
 • ระบบเครือข่ายและสารสนเทศ

  ลำดับ รายการ เอกสาร เพิ่มเมื่อ
  2.
  ปวส.2/1 เอกสาร Excel 17 ก.ค. 2558
  1.
  ปวส.1/1 เอกสาร Excel 15 มิ.ย. 2558
 • การบัญชี

  ลำดับ รายการ เอกสาร เพิ่มเมื่อ
  3.
  ปวส.2/1 เอกสาร Excel 17 ก.ค. 2558
  2.
  ปวส.1/2 เอกสาร Excel 15 มิ.ย. 2558
  1.
  ปวส.1/1 เอกสาร Excel 15 มิ.ย. 2558
 • การตลาด

  ลำดับ รายการ เอกสาร เพิ่มเมื่อ
  2.
  ปวส.2/1 เอกสาร Excel 17 ก.ค. 2558
  1.
  ปวส.1/1 เอกสาร Excel 15 มิ.ย. 2558
 • การเลขานุการ

  ลำดับ รายการ เอกสาร เพิ่มเมื่อ
  2.
  ปวส.2/1 เอกสาร Excel 17 ก.ค. 2558
  1.
  ปวส.1/1 เอกสาร Excel 15 มิ.ย. 2558
 • การจัดการคลังสินค้า

  ลำดับ รายการ เอกสาร เพิ่มเมื่อ
  4.
  ปวส.2/2 เอกสาร Excel 17 ก.ค. 2558
  3.
  ปวส.2/1 เอกสาร Excel 17 ก.ค. 2558
  2.
  ปวส.1/2 เอกสาร Excel 15 มิ.ย. 2558
  1.
  ปวส.1/1 เอกสาร Excel 15 มิ.ย. 2558
 • การจัดการทั่วไป

  ลำดับ รายการ เอกสาร เพิ่มเมื่อ
  3.
  ปวส.2/1 เอกสาร Excel 17 ก.ค. 2558
  2.
  ปวส.1/1 เอกสาร Excel 15 มิ.ย. 2558
  1.
  ปวส.2/1 เอกสาร Excel 6 ก.พ. 2558
 • เครื่องประดับอัญมณี

  ลำดับ รายการ เอกสาร เพิ่มเมื่อ
  1.
  ปวส.1/1 เอกสาร Excel 15 มิ.ย. 2558
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  ลำดับ รายการ เอกสาร เพิ่มเมื่อ
  2.
  ปวส.2/1 เอกสาร Excel 17 ก.ค. 2558
  1.
  ปวส.1/1 เอกสาร Excel 15 มิ.ย. 2558

เมนูหลัก Mainmenu


สาขาวิชา DIVISION


บริการนักศึกษา Student Services


สถิติเว็บไซต์

 
ขณะนี้ 8 คน
สถิติวันนี้ 42 คน
สถิติเดือนนี้ 2,762 คน
 สถิติปีนี้ 95,324 คน
สถิติทั้งหมด 95,341 คน


วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

44/3 ถ.จันทคามวิถี ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์:039-311198,039-321878 โทรสาร: 039-311699
อีเมล์:admin@technicchan.ac.th © 2014 . All Rights Reserved วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี.
Powered by www.technicchan.ac.th.Design & Development by ณัฐวิโรจน์ โพธิ์ตาดทอง || เข้าสู่ระบบ