ไวรัสซิกา ระบาดหนักใน 4 จังหวัดของประเทศไทย

จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดจันทบุรี

ท่านที่มีอาการ มีไข้ ผื่นแดง เยื่อบุตาอักเสบ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ

หรืออาการใกล้เคียง ให้รีบไปพบแพทย์ในทันที