ค้นหาตามคำ : ทั้งหมด..

 • ประชาสัมพันธ์งาน

ประชาสัมพันธ์งาน " Startup Thailand " ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร วันที่ 28 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2559
29 เม.ย. 2559 1126 ผู้ชม


 • ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช.2 และ ปวช.3 ในวันลงทะเบียน

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช.2 และ ปวช.3 ในวันลงทะเบียน
26 เม.ย. 2559 1045 ผู้ชม


 • กำหนดการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาจิตสำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2559

กำหนดการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาจิตสำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2559
19 เม.ย. 2559 1283 ผู้ชม


 • คำสั่งมอบหมายหน้าที่ควบคุมดูแลและดำเนินงานโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาจิต ประจำปีการศึกษา 2559

คำสั่งมอบหมายหน้าที่ควบคุมดูแลและดำเนินงานโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาจิต ประจำปีการศึกษา 2559
19 เม.ย. 2559 997 ผู้ชม


 • รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบ 2 ระหว่างวันที่ 20 - 30 เมษายน 2559

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบ 2 ระหว่างวันที่ 20 - 30 เมษายน 2559
19 เม.ย. 2559 1018 ผู้ชม


 • เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. รอบ 2 ในวันที่ 20 - 30 เมษายน 2559

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. รอบ 2 ในวันที่ 20 - 30 เมษายน 2559
19 เม.ย. 2559 1181 ผู้ชม


 • ประกาศผลสอบการคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(ต่อเนื่อง) และ สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง(ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศผลสอบการคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(ต่อเนื่อง) และ สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง(ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2559
31 มี.ค. 2559 1654 ผู้ชม


 • ประกาศผลสอบการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศผลสอบการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2559
30 มี.ค. 2559 1614 ผู้ชม


 • ประกาศผลสอบการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศผลสอบการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2559
30 มี.ค. 2559 1727 ผู้ชม


 • โปรแกรมติดตามผู้สำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558

โปรแกรมติดตามผู้สำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558
29 มี.ค. 2559 1535 ผู้ชม


 • แจ้งเปลี่ยนกำหนดการประกาศการพ้นสภาพประจำปีการศึกษา 2558

แจ้งเปลี่ยนกำหนดการประกาศการพ้นสภาพประจำปีการศึกษา 2558
29 มี.ค. 2559 1156 ผู้ชม


 • รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ( สอบเข้า ) รอบที่ 2 ในวันที่ 20 - 30 เมษายน 2559

รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ( สอบเข้า ) รอบที่ 2 ในวันที่ 20 - 30 เมษายน 2559
28 มี.ค. 2559 1285 ผู้ชม


 • เปลี่ยนกำหนดการมอบตัวลงทะเบียนนักเรียน-นักศึกษาชั้น ปวช. และ ปวส.

เปลี่ยนกำหนดการมอบตัวลงทะเบียนนักเรียน-นักศึกษาชั้น ปวช. และ ปวส.
28 มี.ค. 2559 732 ผู้ชม


 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวส. ) ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวส. ) ประจำปีการศึกษา 2559
25 มี.ค. 2559 752 ผู้ชม


 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) ประจำปีการศึกษา 2559
25 มี.ค. 2559 766 ผู้ชม


 • แจ้งกำหนดการลงทะเบียนซ่อมกิจกรรมทุกปีการศึกษา ทุกภาคเรียน ( ครั้งสุดท้าย ) และลงทะเบียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

แจ้งกำหนดการลงทะเบียนซ่อมกิจกรรมทุกปีการศึกษา ทุกภาคเรียน ( ครั้งสุดท้าย ) และลงทะเบียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
25 มี.ค. 2559 574 ผู้ชม


 • ปฏิทินการเรียน

ปฏิทินการเรียน " ภาคฤดูร้อนช่วงที่ 2 " ช่วงเดือนเมษายน 2559
25 มี.ค. 2559 702 ผู้ชม


 • ค่าลงทะเบียนประจำภาคเรียนที่ 1/2559 ของนักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น

ค่าลงทะเบียนประจำภาคเรียนที่ 1/2559 ของนักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น
24 มี.ค. 2559 737 ผู้ชม


ค่าลงทะเบียนของนักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ในภาคเรียนที่ 1/2559

 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 1/2559

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 1/2559
21 มี.ค. 2559 702 ผู้ชม


วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 1/2559

 • คำสั่ง เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี วิสามัญ 58

คำสั่ง เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี วิสามัญ 58
12 มี.ค. 2559 1263 ผู้ชม


คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี แต่งตั้งคณะกรรมการทำงานโครงการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ประจำปีกาศึกษา 2558

เมนูหลัก Mainmenu


สาขาวิชา DIVISION


บริการนักศึกษา Student Services


สถิติเว็บไซต์

 
ขณะนี้ 7 คน
สถิติวันนี้ 355 คน
สถิติเดือนนี้ 355 คน
 สถิติปีนี้ 55,445 คน
สถิติทั้งหมด 173,347 คน


วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

44/3 ถ.จันทคามวิถี ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์:039-311198,039-321878 โทรสาร: 039-311699
อีเมล์:admin@technicchan.ac.th © 2014 . All Rights Reserved วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี.
Powered by www.technicchan.ac.th.Design & Development by ณัฐวิโรจน์ โพธิ์ตาดทอง || เข้าสู่ระบบ