ค้นหาตามคำ : ทั้งหมด..

 • รับสมัครลูกจ้าชั่วคราวรายเดือน หน้าที่นักการภารโรง

รับสมัครลูกจ้าชั่วคราวรายเดือน หน้าที่นักการภารโรง
16 มิ.ย. 2558 328 ผู้ชม


 • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
8 มิ.ย. 2558 877 ผู้ชม


 • แจ้งนักศึกษาที่ไม่ได้ซื้ออุปกรณ์การเรียนที่สหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

แจ้งนักศึกษาที่ไม่ได้ซื้ออุปกรณ์การเรียนที่สหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
3 มิ.ย. 2558 949 ผู้ชม


 • กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ปวช.1 และ ปวส.1

กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ปวช.1 และ ปวส.1
20 พ.ค. 2558 3641 ผู้ชม


 • กำหนดการลงทะเบี่ยนเรียนล่าช้า , เรียนซ้ำ

กำหนดการลงทะเบี่ยนเรียนล่าช้า , เรียนซ้ำ
20 พ.ค. 2558 3548 ผู้ชม


 • ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
19 พ.ค. 2558 3571 ผู้ชม


 • Chanthaburi Technical College is currently looking for an English teacher

Chanthaburi Technical College is currently looking for an English teacher
18 พ.ค. 2558 2374 ผู้ชม


 • คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีให้ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบภาค เรียนที่ 1/2558

คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีให้ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบภาค เรียนที่ 1/2558
18 พ.ค. 2558 2427 ผู้ชม


 • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพัมธ์, เจ้าหน้าที่งานบัญชี

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพัมธ์, เจ้าหน้าที่งานบัญชี
11 พ.ค. 2558 3706 ผู้ชม


 • กำหนดการลงทะเบียน ภารเรียนที่ 1/2558

กำหนดการลงทะเบียน ภารเรียนที่ 1/2558
11 พ.ค. 2558 1858 ผู้ชม


 • โครงการเข้าค่ายปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรม จริยธรรมฯ นักศึกษาระดับปวช.1ประจำปีการศึกษา2558

โครงการเข้าค่ายปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรม จริยธรรมฯ นักศึกษาระดับปวช.1ประจำปีการศึกษา2558
6 พ.ค. 2558 2073 ผู้ชม


 • โครงการเข้าค่ายปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรม จริยธรรมฯ นักศึกษาระดับปวส.1

โครงการเข้าค่ายปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรม จริยธรรมฯ นักศึกษาระดับปวส.1
6 พ.ค. 2558 1827 ผู้ชม


 • เตือนภัยไวรัส

เตือนภัยไวรัส
4 พ.ค. 2558 1316 ผู้ชม


 • กำหนดการเข้าค่ายปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรม จริยธรรม ปวส. 1 ปี 2558

กำหนดการเข้าค่ายปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรม จริยธรรม ปวส. 1 ปี 2558
1 พ.ค. 2558 1725 ผู้ชม


 • กำหนดการเข้าค่ายปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรม จริยธรรม ปวช. 1 ปี 2558

กำหนดการเข้าค่ายปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรม จริยธรรม ปวช. 1 ปี 2558
29 เม.ย. 2558 1514 ผู้ชม


 • เงินค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2558 ปวช.2,3 และ ปวส.2

เงินค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2558 ปวช.2,3 และ ปวส.2
24 เม.ย. 2558 2114 ผู้ชม


 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง ประจำปีการศึกษา 2558

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง ประจำปีการศึกษา 2558
8 เม.ย. 2558 5054 ผู้ชม


รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง ประจำปีการศึกษา 2558 (หากไม่มาตามวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์)

 • รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง ประจำปีการศึกษา 2558

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง ประจำปีการศึกษา 2558
16 เม.ย. 2558 5235 ผู้ชม


 • กำหนดการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
2 เม.ย. 2558 5261 ผู้ชม


 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
16 เม.ย. 2558 4651 ผู้ชม


เมนูหลัก Mainmenu


สาขาวิชา DIVISION


บริการนักศึกษา Student Services


บริการชุมชน Public Services


สถิติเว็บไซต์

 
ขณะนี้ 2 คน
สถิติวันนี้ 239 คน
สถิติเดือนนี้ 601 คน
 สถิติปีนี้ 61,442 คน
สถิติทั้งหมด 61,459 คน


วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

44/3 ถ.จันทคามวิถี ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์:039-311198,039-321878 โทรสาร: 039-311699
อีเมล์:admin@technicchan.ac.th © 2014 . All Rights Reserved วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี.
Powered by www.technicchan.ac.th.Design & Development by ณัฐวิโรจน์ โพธิ์ตาดทอง || เข้าสู่ระบบ