การตรวจประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด ประจำปีการศึกษา 2557
การตรวจประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด ประจำปีการศึกษา 2557
 
25 ส.ค. 2558 / 251 ผู้ชม
โครงการอิงลิชเดย์
โครงการอิงลิชเดย์
 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จัดโครงการอิงลิชเดย์ โดยมีท่านรองผู้อำนวยการวิเชียร ประเสริฐสกุล ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ และมีกิจกรรมของนักเรียนนักศึกษาแต่ละระดับชั้น ในวันที่ 20 สิงหาคม ณ หอประชุมจันผา อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี.
20 ส.ค. 2558 / 369 ผู้ชม
ภาพตัวอย่างการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด
ภาพตัวอย่างการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด

ภาพตัวอย่างการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ภาพโดย ท่านรองยงยุทธ อินทสวัสดิ์

13 ส.ค. 2558 / 405 ผู้ชม
กิจกรรมวันแม่ 11 สิงหาคม 2558
กิจกรรมวันแม่ 11 สิงหาคม 2558
 ดูรูปภาพทั้งหมด>>คลิก<<
11 ส.ค. 2558 / 307 ผู้ชม
ต้อนรับผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
ต้อนรับผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
ท่านผู้อำนวยการจิระพงษ์ จันทร์ประเสริฐ ที่มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ณ ห้องประชุมเหลืองจันท์
5 ส.ค. 2558 / 537 ผู้ชม
โครงการกิจกรรมค่ายเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรม การศึกษา ภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบ้าน
โครงการกิจกรรมค่ายเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรม การศึกษา ภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบ้าน
โครงการกิจกรรมค่ายเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรม การศึกษา ภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบ้าน
18 ก.ค. 2558 / 1,153 ผู้ชม
หน้าที่ 1 จาก 5 ->>