อ.พิศศิลป์ เลิศรัตนากุล เดินทางไปเผยแพร่วัฒนธรรมไทย
อ.พิศศิลป์ เลิศรัตนากุล เดินทางไปเผยแพร่วัฒนธรรมไทย
ในปี 2558 อ.พิศศิลป์ เลิศรัตนากุล ได้เดินทางไปเผยแพร่วัฒนธรรมไทยกับกลุ่ม จันทบุรี โฟรัด กรุ๊ป ที่เมือง LODZ (ลู๊ด) ประเทศโปแลนด์ ในเทศกาลวัฒนธรรมสากล International Folk Festival 3-13 เดือนกรกฎาคม 2558 เป็นเวลา 10 วัน

ผู้ให้ข้อมูล    น.ส.จารุวรรณ  วงษ์มะณี ( งานประชาสัมพันธ์ )
เจ้าของภาพ  น.ส.จารุวรรณ  วงษ์มะณี
12 ก.พ. 2559 / 9 ผู้ชม
นศ.รับรางวัลแข่งขันวิชาชีพระดับชาติ จ.นครสวรรค์
นศ.รับรางวัลแข่งขันวิชาชีพระดับชาติ จ.นครสวรรค์
            นายจิระพงษ์ จันทร์ประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับนายวัฒนสินธ์ วรรณประภา นักศึกษาชั้นปวช.3/1 แผนกไฟฟ้ากำลัง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน การประกวดดนตรีไืทย ประเภทเครื่องสี(ซออู้) ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพกับนายวัฒนสินธ์ วรรณประภา นักศึกษาชั้นปวช.3/1 แผนกไฟฟ้ากำลัง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน การประกวดดนตรีไืทย ประเภทเครื่องสี(ซออู้) ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ


ผู้ให้ข้อมูล : น.ส.จารุวรรณ  วงษ์มะณี(งานประชาสัมพันธ์)
เจ้าของภาพ : น.ส.จารุวรรณ  วงษ์มะณี


12 ก.พ. 2559 / 10 ผู้ชม
งานประชุมเตรียมความพร้อมการสอบ V-NET ปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมเหลืองจันท์
งานประชุมเตรียมความพร้อมการสอบ V-NET ปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมเหลืองจันท์
งานประชุมเตรียมความพร้อมการสอบ V-NET ปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมเหลืองจันท์ อาคารบริหารธุรกิจ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559
10 ก.พ. 2559 / 21 ผู้ชม
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีได้เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ณ ศูนย์ฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า กรุงเทพมหานคร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีได้เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ณ ศูนย์ฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า กรุงเทพมหานคร
นายจิระพงษ์ จันทร์ประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีได้เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์ฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกงานในร้านผู้จำหน่ายและสนับสนุนอาชีพให้กับนักศึกษาที่เรียนจบการศึกษาเข้าเป็นพนักงานประจำที่ร้านผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้า " สร้างงานสร้างอาชีพมีรายได้เติบโตตามคุณวุฒิวิชาชีพให้กับผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์ "
10 ก.พ. 2559 / 18 ผู้ชม
โครงการเยาวชนคนดี ศรีอาชีวะ ประจำปีการศึกษา 2558
โครงการเยาวชนคนดี ศรีอาชีวะ ประจำปีการศึกษา 2558
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ได้จัดโครงการเยาวชนคนดี ศรีอาชีวะ เพื่อเป็นการส่งเสริมการทำความดีของนักเรียน นักศึกษา เป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียน นักศึกษา และการทำความดี ในด้านต่าง ๆ ทั้งส่วนตนและส่วนรวม มีจิตอาสาต่อสังคมและเสริมสร้าง ให้นักเรียน นักศึกษา ให้มีความภาคภูมิใจ จึงได้มีการมอบใบประกาศเกียรติคุณ ในวันที่ 26 มกราคม 2559  เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ หอประชุมจันผา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี


ผู้ให้ข้อมูล น.ส.จารุวรรณ  วงษ์มะณี ( งานประชาสัมพันธ์ )
28 ม.ค. 2559 / 193 ผู้ชม
งานวันครู ประจำปี 2559
งานวันครู ประจำปี 2559
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ได้จัดงานวันครู ประจำปี 2559 เพื่อระลึกถึงพระคุณครู บูรพาอาจารย์ ธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม ในวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2559 ณ หอประชุมจันผา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
27 ม.ค. 2559 / 1,092 ผู้ชม
หน้าที่ 1 จาก 10 ->>