เลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคต แห่งประเทศไทยวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีประจำปีการศึกษา 2560
เลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคต แห่งประเทศไทยวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีประจำปีการศึกษา 2560
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีจัดโครงการ"เลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคต แห่งประเทศไทยวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีประจำปีการศึกษา 2560" ในวันพุธที 27 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมเหลืองจันท์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
28 ก.ค. 2559 / 3 ผู้ชม
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ที่ได้เข้ามาศึกษาดูงานกับทางวิทยาลัยฯ ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2559
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ที่ได้เข้ามาศึกษาดูงานกับทางวิทยาลัยฯ ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2559

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรียินดีต้อนรับ

25 ก.ค. 2559 / 18 ผู้ชม
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง จ.ลพบุรี ได้มาศึกษาดูงาน ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง จ.ลพบุรี ได้มาศึกษาดูงาน ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูจาก วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง จ.ลพบุรี ได้มาศึกษาดูงาน ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา โดยมีผู้อำนวยการจิระพงษ์ จันทร์ประเสริฐ รองผู้อำนวยการวิรัตน์ เศรษฐสถาพร รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ครูชไมภรณ์ อ่อนประสงค์ หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะฯ ให้การต้อนรับ ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2559
25 ก.ค. 2559 / 21 ผู้ชม
โครงการอบรมนักเรียน นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบ
โครงการอบรมนักเรียน นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบ
ผู้อำนวยการจิระพงษ์ จันทร์ประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมนักเรียน นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบ ณ ห้องประชุมเหลืองจันท์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 โดยมีวิทยากรจากบริษัทประชากิจมอเตอร์เซลล์ จำกัด และบริษัท ฮอนด้า เอ็มซี เรซซิ่ง จำกัด
22 ก.ค. 2559 / 33 ผู้ชม
งานมหกรรมรวมพลสมาชิก To Be Number One ประจำปี 2559
งานมหกรรมรวมพลสมาชิก To Be Number One ประจำปี 2559
ชมรมTo Be Number One วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สามารถรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก To Be Number One ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2559 ณ Hall 9 ศูนย์การประชุม Impact Forum เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร
21 ก.ค. 2559 / 24 ผู้ชม
โครงการจัดกิจกรรมค่ายเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมการศึกษาภาษาอังกฤษ English Camp
โครงการจัดกิจกรรมค่ายเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมการศึกษาภาษาอังกฤษ English Camp
นายวิรัตน์ เศรษฐสถาพร รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการจัดกิจกรรมค่ายเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมการศึกษาภาษาอังกฤษ English Camp ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์การเรียนรู้อัสสัมชัญ จ.จันทบุรี โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (MEP) เข้าร่วมอบรม 43คน
21 ก.ค. 2559 / 33 ผู้ชม
หน้าที่ 1 จาก 22 ->>