โครงการกิจกรรมค่ายเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรม การศึกษา ภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบ้าน
โครงการกิจกรรมค่ายเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรม การศึกษา ภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบ้าน
โครงการกิจกรรมค่ายเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรม การศึกษา ภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบ้าน
18 ก.ค. 2558 / 141 ผู้ชม
ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับ ปวส.2 สาขาช่างอุตสาหกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับ ปวส.2 สาขาช่างอุตสาหกรรม

นายสมประสงค์ สิงห์สุวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ได้กล่าวให้โอวาทปฐมนิเทศแก่นักศึกษาระดับ ปวส.2 สาขาช่างอุตสาหกรรมที่จะออกฝึกงานในสถานประกอบการ 9 สัปดาห์หลัง

14 ก.ค. 2558 / 265 ผู้ชม
โครงการอบรมการเขียนแผนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมการเขียนแผนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมการเขียนแผนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 11-12 กรกฏาคม 2558
13 ก.ค. 2558 / 340 ผู้ชม
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ อาชีวศึกษา เอสโซ่
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ อาชีวศึกษา เอสโซ่

นายสมประสงค์ สิงห์สุวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี กล่าวต้อนรับ ดร.มงคลชัย สมอุดร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาที่ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดประกวดโครงการวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ อาชีวศึกษา – เอสโซ่ ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 25 ระดับ ปวช. และ ปวส. โดยมี ดร.ผ่องพรรณ จรัสจินดารัตน์ ในนามคณะกรรมการจัดการประกวดโครงการฯ เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการฯ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุมจันผา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
ดูภาพทั้งหมด>>คลิก<<

6 ก.ค. 2558 / 417 ผู้ชม
โครงการอบรมผลิตและประกวดสื่อการเรียนการสอน Augmented Reality
โครงการอบรมผลิตและประกวดสื่อการเรียนการสอน Augmented Reality
นายวิเชียร ประเสริฐสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการให้เกียรติเป็นประธานพิธีกล่าวเปิดอบรมโครงการอบรมผลิตสื่อการเรียนการสอนและประกวดสื่อการเรียนการสอนให้แก่คณะครูวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีจำนวน 40 คน โดยมีครูพีรญา ดุนขุนทดให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบร,
29 มิ.ย. 2558 / 471 ผู้ชม
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ อาชีวศึกษา-เอสโซ่
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ อาชีวศึกษา-เอสโซ่
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ อาชีวศึกษา-เอสโซ่ 2558
25 มิ.ย. 2558 / 510 ผู้ชม
หน้าที่ 1 จาก 4 ->>