โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับปวช.1
โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับปวช.1
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีได้จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับปวช.1โดยมีคณะผู้บริหาร และครูที่ปรึกษาให้การต้อนรับในวันที่ 25 มิถุนายน 2559 ณ หอประชุมจันผา อาคารอเนกประสงค์
27 มิ.ย. 2559 / 13 ผู้ชม
นายกฤษฎา บังปะดง ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา ในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รุ่นที่7 ปีการศึกษา 2558
นายกฤษฎา บังปะดง ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา ในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รุ่นที่7 ปีการศึกษา 2558
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีขอแสดงความยินดีแก่ นายกฤษฎา บังปะดง นักเรียนชั้น ปวช.1สาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา ในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รุ่นที่7 ปีการศึกษา 2558 และได้รับพระราชทานทุนการศึกษา ปีละ 20,000 บาท ต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี
27 มิ.ย. 2559 / 14 ผู้ชม
การประชุม การจัดแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี
การประชุม การจัดแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี
การประชุมการจัดแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี วันที่ 22 มิถุนายน 2559
22 มิ.ย. 2559 / 142 ผู้ชม
ศึกษาดูงานเกี่ยวกับหลักปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบูรณาการในการบริหารจัดการสถานศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท จังหวัดชัยนาท
ศึกษาดูงานเกี่ยวกับหลักปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบูรณาการในการบริหารจัดการสถานศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท จังหวัดชัยนาท
นายอัครนันท์ ศิริตาเกษมศิลป์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยนายวิรัตน์ เศรษฐสถาพร รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และคณะครูวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ได้เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับหลักปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบูรณาการในการบริหารจัดการสถานศึกษา ระหว่างวันที่20-21มิถุนายน 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท จังหวัดชัยนาท
22 มิ.ย. 2559 / 147 ผู้ชม
โครงการอบรมพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
โครงการอบรมพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

นายจิระพงษ์ จันทร์ประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยมีนักศึกษาระดับปวช.1และ2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจMEP เข้าอบรมจำนวน 43 คนระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2559 ณ ห้อง Smart Classroom วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี.

 
22 มิ.ย. 2559 / 139 ผู้ชม
Fix it Center ( 18-19 มิถุนายน พ.ศ. 2559  )
Fix it Center ( 18-19 มิถุนายน พ.ศ. 2559 )
วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 18-19 มิถุนายน พ.ศ. 2559 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีได้ออกจัดกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) บริการตรวจ/ซ่อมฟรี ตามโครงการขยายโอกาสการศึกษา และพัฒนาทักษะวิชาชีพ เทศบาลตำบลตะปอน และเทศบาลตำบลฉมัน จังหวัดจันทบุรี
20 มิ.ย. 2559 / 178 ผู้ชม
หน้าที่ 1 จาก 19 ->>