" โครงการประกวด " สุดยอดนวัตกรรมระดับ อาชีวศึกษา
" โครงการประกวด " สุดยอดนวัตกรรมระดับ อาชีวศึกษา
รูปภาพผู้ที่ได้รับรางวัล " โครงการประกวด " สุดยอดนวัตกรรมระดับ อาชีวศึกษา
24 พ.ย. 2558 / 13 ผู้ชม
บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรในโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช
บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรในโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช
นายจิระพงษ์ จันทร์ประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ครู ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรในโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ในวันที่ 18พฤศจิกายน 2558 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี
20 พ.ย. 2558 / 31 ผู้ชม
ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการวิรัตน์ เศรษฐสถาพร
ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการวิรัตน์ เศรษฐสถาพร
นายจิระพงษ์ จันทร์ประเสริฐผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีพร้อมคณะผู้บริหารได้เข้าร่วมต้อนรับ รองผู้อำนวยการวิรัตน์ เศรษฐสถาพร ซึ่งได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ โดยมีคณะครูและเจ้าหน้าที่จากวิทยาลัยเทคนิคระยองมาร่วมแสดงความยินดี วันที่18พฤศจิกายน 2558ณ ห้องประชุมอินจันท์ ตึกอำนวยการ
18 พ.ย. 2558 / 46 ผู้ชม
ประชุมพิจารณากำหนดเขตพื้นที่ "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา" ครั้งที่ 3/2558
ประชุมพิจารณากำหนดเขตพื้นที่ "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา" ครั้งที่ 3/2558
นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ราชการจังหวัดจันทบุรี ประธานงานประชุมพิจารณากำหนดเขตพื้นที่ "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา" ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมเหลืองจันท์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
18 พ.ย. 2558 / 35 ผู้ชม
"วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"
"วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"
นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ประธานพิธีเปิด"วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"พร้อมด้วยนายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีเข้าร่วมในพิธี 50คน เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ห้องประชุม1ชั้น1ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
16 พ.ย. 2558 / 27 ผู้ชม
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2558
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2558
นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ราชการจังหวัดจันทบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ณ หอประชุมจันผา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
12 พ.ย. 2558 / 47 ผู้ชม
หน้าที่ 1 จาก 6 ->>