ผู้อำนวยการจิระพงษ์ จันทร์ประเสริฐ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่เข้าร่วมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และการประกวดบรรยายธรรม ประจำปีงบประมาณ 2559
ผู้อำนวยการจิระพงษ์ จันทร์ประเสริฐ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่เข้าร่วมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และการประกวดบรรยายธรรม ประจำปีงบประมาณ 2559
นักศึกษาคนเก่งของวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี โดยผู้อำนวยการจิระพงษ์ จันทร์ประเสริฐ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่เข้าร่วมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และการประกวดบรรยายธรรม ประจำปีงบประมาณ 2559 ระดับภาคคณะสงฆ์ ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับภาค ณ วัดราษฎร์ศรัทธา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
25 พ.ค. 2559 / 455 ผู้ชม
การตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 และ ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2559
การตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 และ ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2559

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีได้จัดการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 และ ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุมจันผา

25 พ.ค. 2559 / 423 ผู้ชม
การประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
การประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
นายจิระพงษ์ จันทร์ประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่17พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมอินจันท์ อาคารอำนวยการ
25 พ.ค. 2559 / 416 ผู้ชม
การตรวจสุขภาพ นักเรียนระดับชั้นปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2559
การตรวจสุขภาพ นักเรียนระดับชั้นปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2559
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีได้จัดการตรวจสุขภาพ นักเรียนระดับชั้นปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุมจันผา
25 พ.ค. 2559 / 116 ผู้ชม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม ศธ 02 (STD2011)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม ศธ 02 (STD2011)
นายจิระพงษ์ จันทร์ประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรอกรม ศธ 02 (STD2011) ให้กับครูและบุคคลากรทางการศึกษา ของวิทยาลัยฯ ในวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (ห้องอินเทอร์เน็ต) วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี.
25 พ.ค. 2559 / 121 ผู้ชม
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ระดับปวช.3และ ปวส.2ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ระดับปวช.3และ ปวส.2ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
นายวิเชียร ประเสริฐสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา ในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ระดับปวช.3และ ปวส.2ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ หอประชุมจันผา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
25 พ.ค. 2559 / 107 ผู้ชม
หน้าที่ 1 จาก 16 ->>